Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: ABC kierowcy - matriały szkoleniowe dla kandydatow na kierowców (kodeks drogowy, podręcznik kierowcy, znaki drogowe z komentarzem, ćwiczenia, egzamin komputerowy

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 4 stanowiskami komputerowymi, w tym 4 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 4 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,